VISI

Mewujudkan perguruan tinggi yang unggul dalam pengembangan pendidikan, kajian, sains, bahasa dan seni.

MISI

  • Menyelenggarakan pendidikan tenaga dakwah yang ahli dalam bidang  pendidikan Agama Islam dan bahasa Arab
  • Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul dan berdaya saing tinggi dalam bidang pendidikan, bahasa dan seni.
  • Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar Negeri untuk meningkatkan kualitas dan kinerja IAI Dalwa